Vzděláváme se

Sdílíme všeobecný názor, že Život je nekonečné studium. Proto se snažíme aktivně vzdělávat prostřednictvím různých seminářů a přednášek, vyměňujeme si zkušenosti s lidmi, kteří se pohybují ve „světě dětí“…

A i když se sami s radostí považujeme za „velké děti“,  jsme si vědomi zodpovědnosti a byť jen malého vlivu na děti v průběhu našich akcí.

Každoročně organizujeme školení vedoucích a instruktorů, kteří se účastní víkendových a prázdninových akcí. Témata školení jsou – první pomoc, poruchy chování dětí, tvorba a realizace her, seberozvoj, kritické myšlení, právní paragrafy, asertivní jednání, podpora sebevědomí dětí, intimita atd.

- někteří jsme se účastnili přednášky „Děti s diagnózou ADHD“, kterou prezentovala PhDr. Nora Gavendová. Paní doktorka nám přiblížila projevy dítěte s ADHD, možné příčiny vzniku, ale hlavně nám poskytla rady a nápady jak komunikovat, jednat a přistupovat k dítěti i dospělému s touto diagnózou, či anomálií chování…

- přednášky „Identita dítěte v náhradní rodinné péči“, kterou prezentoval přední český psycholog PhDr. Mgr. Jeroným Klimeš Ph.D.  Problematika této přednášky byla o přirozené potřebě vlastní identity každého, především však dospívajícího člověka žijícího v náhradní péči a zvláště dítěte romského, žijícího v tradiční české rodině. Obsah tohoto výkladu můžete najít na těchto stránkách v sekci zajímavých článků, nebo kliknutí zde

- občas se zúčastňujeme každoročního celorepublikového setkání lidí pracujících ve volnočasových aktivitách s dětmi na takzvané „CVVZ“. Tyto setkání se organizují v různých městech ČR a  zúčastňuje se jich na 600-800 lidí. Programem jsou různé prezentační, rukodělné, sportovní a jiné dílny, na kterých se dozvídáme spoustu věcných a praktických rad pro práci s dětmi. Např. dlouhodobé, praktické, seznamovací hry, příprava táborů a víkendových pobytů, legislativa, finance, plánování akcí, práce s dětmi ADHD, pedagogika, psychologie, metodika výchovy, sociálně patologické jevy atd. atd.  V listopadu 2013 se této akce, která proběhla v Třebíči, zúčastnilo 12 našich členů, včetně mladších instruktorů. Prezentaci akcí CVVZ můžete shlédnout zde

- zúčastňovali jsme se velmi zajímavých seminářů s názvem:   „Rádi s dětmi – festival svobodného učení“. Tento seminář, který probíhá na soukromé alternativní škole Fantázie v Bánské Bystrici, je určen všem lidem, kteří hledají jiný, hravý, svobodnější a efektivnější způsob vzdělávaní našich dětí a sebe samých. Pořadatelé těchto festivalů jsou zakladatelé a lektoři na soukromé zakladní škole Fantázia, která má již 10-ti letou úspěšnou praxi, takže prezentovaná a diskutovaná témata jsou mnohdy v praxi již vyzkoušená a zažitá. Možná vám něco řeknou pojmy jako Waldorf, Montessori, Solvik, Ščetinin… Jsou to alternativní školy a metody vzdělávání dětí vedoucí k svobodnějším, hravějším a efektivnějším způsobům vzdělávání a pojmutí ŽIVOTA jako takového. Prvky metod těchto škol jsou obsažené i ve filozofii školy Fantázie a festivalů Rádi s dětmi.
Prezentaci festivalu můžete shlédnout zde

- v listopadu 2011 jsme zorganizovali zážitkové školení „Respektovat a být respektován„, které pro nás prezentovali manželé Kopřivovi. Tento víkendový seminář byl o efektivnosti komunikace nejen mezi dospělými a dětmi, ale mezi lidmi vůbec. Hlavními bodyprogramu  byly: zodpovědnost dítěte za svá slova a činy, rovnocennost při verbální i neverbální komunikaci, sebeúctě, soutěživosti, autoritě mocenské a vzorové atd. Semináře se zúčastnili i někteří pěstouni
O tomto způsobu přirozené a efektivní komunikaci vyšla i kniha se stejným názvem. Více o této knize a přednáškách se můžete dočíst na webové stránce Respektovat a být respektován