Geocaching

geocashing3

Vyrážíme hledat „poklady“ v síti Geocaching. Je to velmi zajímé a tajůplné…
Hledání „pokladů“ je spojeno s nutností dobře se orientovat v terénu, umět číst mapu, všímat si nejmenších detailů, znát šifry, mít různé znalosti, fyzickou zdatnost, spolupracovat apod.
Často nás hledání geocaschingzavede do krásných a zajímavých míst, které bychom jinak nepoznali i když bývají vzdáleny jen desítky metrů od turistických cest, nebo známých míst. Nejednou se o takovém místě dozvídáme zajímavé věci z historie, nebo o  události, které jsou s ním spojeny.
Víš, co je to Geocaching..? Nevíš…? Nevadí, koukni sem

Co je však na těchto toulkách velmi důležité a pro každého člena závazné…?!
Nerušit zvěř v jejich přirozeném prostředí (pokud je poklad v lese, na louce), pohybovat se maximálně obezřetně, abychom nelámali větvičky keřů, stromků apod.
Prostě zachovali vše v původním stavu a po opuštění pokladu nezanechat ani stopu, že tam někdo byl… geocashing4