Turistický oddíl

oddil9Turistický oddíl BUNTARANTA je členem Asociace turistických oddílů mládeže (A-TOM) a Klubu českých turistů (KČT). Má svou vlastní subjektivitu.

Jsme parta menších, větších i dospělých dětí, které spojuje radost z chvil strávených v přírodě, s kamarády a v příjemné a radostné atmosféře.Posezení u ohně Můžete nás zastihnout při výšlapech do hor, při hraní her v přírodě i uvnitř chat, na které rádi jezdíváme. Bavíme se hledáním „pokladů“ v síti Geocaching. Když zrovna nejsme v pohybu, povídáme si o přírodě a ochraně životního prostředí nebo sedíme u ohně s kytarou a písničkou na rtech.

Většinou trávíme víkendy v Beskydech na středisku v Čeladné. Stěžejní každoroční akcí je letní tábor v Čeladné.oddil6

Co vlastně název BUNTARANTA znamená..? Po prázdninách v roce 2010, kdy jsme se dohodli na založení oddílu, jsme vyhlásili soutěž o nejlepší název. Navrhovatelé byli děti i dospěláci a návrhů bylo 6. V závěrečném hlasování vyhrál název „Buntaranta“, který navrhla tehdy dvouletá Vendulka a měl znamenat hru na bubínek („bum-tarata-bum“), ovšem v její nezapomenutelné slovní úpravě

Každý člen, který chce vstoupit do oddílu, musí složit slib k dodržování těchto zásad:
(Tyto zásady byly vytvořeny společně s dětmi)

• Člen oddílu se bude aktivně podílet na průběhu veškerých aktivit (na hrách, programu, pracích nezbytných pro chod akce apod.)
• Bude chránit přírodu a vše co k ní patří
• Každý člen má právo na svobodné vyjádření a vyvolání diskuze na jakákoli témata
• Bude se učit samostatnosti
• Bude ohleduplný a přátelský vůči ostatním členům oddílu i jiným lidem. Nebude ubližovat, vulgárně nadávat, ponižovat či zesměšňovat
• Každý člen nese plnou zodpovědnost za své slova a činy
• Ubytovací prostory a vybavení oddílu (stolní a jiné hry, kancelářské a sportovní potřeby atd.) bude užívat takovým způsobem, aby nedošlo k jejich poškození
• Pokud bude chtít umístit své fotky na sociálních sítích, či kdekoli jinde, musí získat souhlas veškerých lidí, kteří se na fotkách vyskytují
• Na akcích nebude kouřit, užívat žádných alkoholických nápojů, pokud nedosáhne 18-ti let. Nebude užívat jakýchkoli návykových látek
• Člen oddílu se zavazuje respektovat vedoucí a instruktory oddílu při veškerých aktivitách
• Za opakované hrubé porušování pravidel oddílu může být člen vyloučen z následující akce, popř. z oddílu vůbec (v takovémto případě se o tom poradí všichni členové oddílu)

zpět na úvodní stránku