Co je u nás nového...


„3x B“ aneb Bráňáci s Buntaranťákama v Buntarantově. :)  Ve dnech 27.-29.4. 2018 slunko přálo, tak jsme si užili výlet na chatu Švarnou Hanku s pozorováním Slunce přes dalekohled, opékání buřtů, zpívání u ohně, krmení koní i čeladenskou zmrzlinu.. mňam. :)

.. a jelikož se v úterý 1.5. 2018 nemuselo do práce, jeslí, školek, škol, učňáků a univerzit, tak si někteří vypsali na pondělí dovolenou, někteří napsali omluvenky a víkend prodloužili až do úterý .. a pohoda přetrvávala i nadále, což je cítit i z fotek..

„.. sse učit, sse učit, sse učit“ aneb Školení instruktorů v Buntarantově, jenž proběhlo 13.-15.4.2018 opět za účasti věhlasného skvělého lektora a kamaráda Karla a jiných jeho následovníků. Zabývali jsme se tématy, která úzce souvisí s prací oddílových vedoucích na víkendech a táborech. Namátkou vyberu téma asertivního chování, smysl a vedení diskuzních kroužků, zvládání různé agrese, motivace ke hrám a mnoho jiného. ;)

O prodlouženém víkendu 30.3. – 2.4. 2018 se v Buntarantově ohýbaly proutky, malovala vajíčka, kropily dívky.. prostě se slavil příchod jara. BuntaVelikonoce s jejich tradicemi si všichni užili v pohodové, radostné a osvěžující náladě.. :)

Slova klasika zní: „Kdo si hraje, nezlobí.“. Zkusili jsme to ověřit o Víkendu stolních her, který proběhl 16.-18.2.2018 v Buntarantově. Soustředění, uvolnění a hlavně zábavu můžete zahlédnout na  fotkách z tohoto víkendu.

Poznámka: Kdo neví, kde je Buntarantov, tak věřte, že ho na mapě najdete pod názvem Čeladná. :)

Upozornění: Sbírání víček pro Zdeničku je u konce!! Děkujeme všem přispěvovatelům, sběračům, hledačům, shromažďovačům za energii vloženou do této činnosti. (Celý příběh Zdeničky si můžete přečíst zde.)

Od roku 2014 sdetail obrázkupolupracujeme se sociální službou Integrační klub BRÁNA. Posláním klubu je skrze individuální a skupinová setkání doprovázet dospívající děti a mladé lidi se zdravotním postižením na jejich cestě k osamostatnění.


O nás


Jsme komunita lidí, která od roku 2010 organizuje letní tábory a víkendové pobyty pro děti v přírodě. Lidí, kteří na tábory a podobné akce jezdívali jako děti a v současnosti jsou garanty těchto aktivit.  Lidí, kteří vedou dětské oddíly ve svém volném čase.

Naší hlavní činností je organizování a pořádání volnočasových aktivit pro děti žijící v sociálně znevýhodněném prostředí, převážně v pěstounských, náhradních a sociálně slabších rodinách. Organizování letních a jarních táborů, víkendových a odlehčovacích pobytů v přírodě na území kraje Moravskoslezského a Zlínského.

Naší vizí a snahou je směřovat veškeré akce do přírody a na hory, upevňovat zdravý vztah člověka k přírodě a ochraně životního prostředí. Proto se snažíme při našich akcích společně hledat a hravě prezentovat dětem cestu k přírodě a probudit v nich zájem o ochranu životního prostředí. Vést děti k zodpovědnosti za svá slova a činy, nacházet porozumění a úctu k sobě samým a jiným lidem. V neposlední řadě zakotvit spolupráci a sdílení na místo vzájemného soupeření  a boje.

Vzniklo to tak, že na konci roku 2009 přišla myšlenka uspořádat týdenní tábor na našem stálém tábořišti v Liptále u Vsetína. Turnus byl určen pro děti z pěstounských rodin, dětských domovů a sociálně slabších rodin. Cílem bylo vzít tyto děti do přírody a prožít s nimi týden plný her a aktivit v krásném prostředí Vsetínských vrchů. Ukázat jim, že čas prožitý v přírodě, ve stanech a bez elektřiny může být hezký a na dlouho nezapomenutelný zážitek. Financování pobytů dětí mělo být uskutečněno převážně ze sponzorských finančních darů. Vše se podařilo zorganizovat a o prázdninách roku 2010 jsme vzali 77 dětí ve věku 7 až 15 let na naše čtyři různé turnusy. Ohlasy byly většinou velmi pozitivní jak u dětí, tak u vedoucích. Zpětnou reakci jsme měli i od rodičů a také sociálních pracovníků, kteří s dětmi o táborech mluvili. Po prázdninách padl návrh na udržení této činnosti a s dětmi jsme se domluvili na založení turistického oddílu, který bude jezdit na víkendové a jednodenní akce do přírody. Oddíl jsme pojmenovali Buntaranta. Od té doby jezdíváme každý rok na tábory a celoročně pořádáme víkendové pobyty v přírodě.

A proč tento název..? Co vlastně název BUNTARANTA znamená..? Po prázdninách v roce 2010, kdy jsme se dohodli na založení oddílu, jsme vyhlásili soutěž o nejlepší název. Navrhovatelé byli děti i dospěláci a návrhů bylo 6. V závěrečném hlasování vyhrál název „Buntaranta“, který navrhla tehdy dvouletá Vendulka a měl znamenat hru na bubínek („bum-tarata-bum“), ovšem v její nezapomenutelné slovní úpravě :-)